Umetna inteligenca

Strojno učenje in umetna inteligenca predstavljata osrednje gonilo našega tehnološkega razvoja. Eligmine rešitve temeljijo na najrazličnejših algoritmih.

Poimensko iskanje izdelkov
Za strojno učenje priporočanja izdelkov in algoritma za ujemanje je potrebna velika količina podatkov. Algoritem je sestavljen iz dveh ključnih faz:

 • Prepoznavanje izdelka z največjo stopnjo ujemanja glede na vnos uporabnika. Pri tem algoritem obdeluje več virov podatkov (vnos uporabnika, znanje o uporabniku, priljubljenost izdelka na določenem geografskem območju itd.).
 • Odkrivanje najboljših alternativ želenega izdelka, pri čemer se predlaga najugodnejše razmerje med ceno in kakovostjo. To omogoča naš algoritem, ki prebere načrt izdelka in ga primerja z drugimi izdelki v naši zbirki podatkov. Tovrstni koncept predstavlja korak naprej v primerjavi z algoritmi za predlaganje alternativnih izdelkov, ki so trenutno na voljo in temeljijo na specifikacijah.

Algoritem za napovedovanje vrednosti
Trenutno razvijamo dve področji napovednih modelov:

 • Ocenjevanje trenutne vrednosti izdelka
  Osredotočamo se na pravilno oceno cene izdelka. Za to so potrebne najsodobnejše metode strojnega učenja: kompleksne metode postopnega pospeševanja, naključni gozdovi, globoke nevronske mreže itd.
 • Napovedovanje prihodnje vrednosti izdelka
  Pri tem napovednem modelu se osredotočamo na napovedovanje cene izdelkov skozi čas. Napovedovanje temelji na različnih vrstah metod strojnega učenja. K problemu pristopamo kot k napovedovanju časovne vrste ter vrednotimo različne metode in distančne funkcije, ki so primerne za to nalogo. Zaradi tega smo začeli z ansambli dreves za prediktivno razvrščanje v gruče za predvidevanje časovnih vrst (skupaj s kvantitativnimi razdaljami, razdaljo dinamičnega ukrivljanja časovne osi in kosinusno podobnostjo). Uporabili bomo tudi druge standardne metode za napovedovanje časovne vrste.

Pogovorni robot
Sprva smo za funkcionalnost pogovornega robota pri funkcijah pametnega iskanja nameravali uporabiti enega od obstoječih ogrodij za pogovorne robote, vendar smo po preskušanju pričeli z lastnim razvojem ogrodja. Tako smo se odločili, ker je bilo pri ogrodjih na trgu prisotnih nekaj omejitev, ki bi lahko vplivale na funkcionalnost našega končnega izdelka. Prvega pogovornega robota bomo večinoma uporabljali za vodenje uporabnika skozi postopek odkrivanja izdelkov, ogrodje pa je razvito tako, da se ga lahko enostavno trenira za dodatne interakcije.

Veriženje blokov

Pri tehnologiji veriženja blokov sta v ospredju transparentnost in decentralizacija. V Eligmi želimo z navedeno tehnologijo prispevati k večji transparentnosti na področju trgovanja. Trenutno na podlagi tehnologije veriženja blokov razvijamo več funkcionalnosti, ki jih bomo implementirali v naše produkte.

Zaščita podatkov s tehnologijo veriženja blokov
V našem primeru bomo podatke zaščitili tako, da bodo shranjeni v stranski verigi, za zaščito pa bomo uporabili glavno verigo Ethereum. Vse naše rešitve so »pripravljene za uporabo v glavni verigi«. Če torej postane glavna veriga cenovno dostopnejša za skladiščenje vseh podatkov, lahko celotno stransko verigo prenesemo v glavno.

Tehnologijo veriženja blokov bomo uporabili pri širokem naboru rešitev. Prva izmed njih so digitalni profili elementov – digitalni vsebniki, kjer bo lahko shranjenih več zapisov in sklicev na digitalne dokumente z informacijami o nakupu (dokazilom o nakupu) določenega izdelka, njegovim izvornim profilom ter opisom, popravili, garancijami, preprodajami in drugimi dogodki, ki se jih lahko zbira in spremlja.

Decentralizirana prodaja v verigi blokov
Razvijamo tudi sistem za zaščito transakcij med uporabniki. Kot posrednika med kupcem in prejemnikom sredstev (prodajalcem) bomo uporabili pametno pogodbo. Pri uporabi pametne pogodbe se sredstva zadržijo, dokler se stranki ne sporazumeta glede značilnosti, ki naj bi jih imel izdelek, ki je predmet prodaje. Nato se sredstva sprostijo.

Decentraliziran program zvestobe
Infrastruktura našega programa zvestobe bo povsem decentralizirana. Pridružil se mu bo lahko kdor koli, in sicer tako za prejemanje nagrad kot za nagrajevanje drugih, nosilec vrednosti v okviru programa pa bo naš kriptožeton ELI.

Trgovce bomo združili v integrirani univerzalni sistem zvestobe po načelu odprte zanke ter tako zagotovili enostaven in priročen vmesnik, ki omogoča personaliziran pristop do stranke. Uporabnikom se ne bo treba registrirati v program zvestobe za vsakega trgovca posebej, pridobljene ELI-žetone pa bodo lahko unovčili pri katerem koli drugem članu mreže.

Glavni namen sistema zvestobe je nagrajevanje zvestih uporabnikov za dejavnosti v korist tistega, ki podeljuje točke zvestobe oziroma žetone zvestobe v našem primeru. Zaradi infrastrukture sistema bo lahko prednosti programa izkoristilo več strank, uporabniki pa bodo prejemali spodbude za sodelovanje v programu.

Plačilne in nakupovalne rešitve

Sistem za plačevanje s kriptovalutami
Razvili smo sistem za decentralizirano plačevanje s kriptovalutami, ki uporabnikom omogoča pošiljanje ali sprejemanje plačil v več kriptovalutah. Plačila prek našega sistema so močno šifrirana in zato mnogo varnejša od tradicionalnih plačilnih rešitev.

Edinstvenost našega sistema je v tem, da trgovcu nudimo prejemanje plačil v FIAT-valutah ter da so transakcije takojšnje. Zato smo eden redkih ponudnikov plačevanja s kriptovalutami na tržišču, ki ponujajo rešitve, primerne tako za spletno kot tradicionalno trgovanje.

Elipay – rešitev za plačevanje s kriptovalutami, ki jo sestavljata mobilna aplikacija in sistem POS
Elipay je sistem, ki omogoča plačevanje s kriptovalutami v fizičnih in spletnih trgovinah. Gre za celovito rešitev, ki je sestavljena iz rešitve POS za trgovce in mobilne aplikacije za uporabnike. Elipay ne bo ostal le plačilna rešitev, temveč ga bomo razvili v celovito nakupovalno aplikacijo.

Načrt razvoja plačilnih storitev
V našem načrtu imamo več dodatkov. Nekateri od njih so že v fazi razvoja.

Tri glavne rešitve, ki jih nameravamo razviti, so:

 • Integracija plačilnih kartic
  Močno podpiramo in verjamemo tako v tehnologijo veriženja blokov kot v kriptovalute, vendar se zavedamo, da do sprejetja na množični ravni še ni prišlo. Zato bomo implementirali tudi nekatere tradicionalne načine plačevanja, npr. kreditne in debetne kartice.
 • Delna plačila
  Uporabnikom želimo omogočiti, da bi pri plačilu izdelka lahko uporabili več valut hkrati (npr. 40 % plačila v BTC, 30 % v ETH in 30 % v USD).
 • Posojila na podlagi kriptovalut
  Tovrstna posojila so namenjena tistim lastnikom kriptovalut, ki jih niso pripravljeni prodajati, temveč jih vidijo kot investicijo. Zato bomo implementirali rešitev, ki jim bo omogočala jemanje posojil v FIAT-valutah, ki bodo zavarovana z njihovimi kripto sredstvi.

Druge nakupovalne rešitve
Prizadevamo si, da bi uporabnikom omogočili najsodobnejšo nakupovalno izkušnjo. Zato prizadevno razvijamo druge nakupovalne rešitve, kot sta navajanje izdelkov za prodajo v izbranih spletnih trgovinah rabljenega blaga z enim samim klikom in enoten nakupovalni račun, pri čemer se uporabniku ne bo več treba registrirati v različnih spletnih trgovinah, da bi tam lahko kupoval ali prodajal.